Matematika

Matematika prichádza po zvládnutí základov cvičení Praktického života, Zmyslovej výchovy a jemnej motoriky. 
Na kurze sme pre vás pripravili 14 materiálov a 78 aktivít 

Matematika 1 – Geometria

Dieťa zmyslovo spoznáva predmety a tvary a učí sa základné pojmy, napr. dĺžka, objem, hrúbka, výška… tenký, dlhý, krátky, veľký, malý…

Učíme sa pojmovo zvládnuť všetky tvary 2D, 3D, napr. kruh – guľa, elipsa – elipsoid, štvorec – kocka…

Na kurze sme pre vás pripravili 14 materiálov a 78 aktivít.

napr. blok s vkladacími valčekmi, geometrické telesá, geometrická komoda, konštrukčné trojuholníky…

Matematika 2,3

Dieťa pripravujeme na prácu s „množstvom“. Prepojenie množstva a pojmu, pojmu a symbolu a množstva a symbolu. Kurz sa sústredí na matematické cvičenia od 3 do 9 rokov, pričom pokrýva aj základnú školu prvý až tretí ročník.

Na kurze sme pre vás pripravili 19 materiálov a 103 aktivít

  • Od 1 do 9, od 1 do 10, od 0 do 10
  • práca s nulou
  • od 11 do 19
  • od 1 do 99
  • práca so 100
  • od 1 do 999
  • práca s 1000
  • od 1 do 3000
  • od 1 do 9999

napr. červeno – modré tyče, hadia hra, Seguinove tabuľky, zlaté perly…