Obsah kurzov

Pre koho sú kurzy určené?

Kurzy sú určené všetkým, ktorí sa chcú MONTESSORI výchove:

  • venovať profesionálne;
  • zamestnať sa  priamo v MONTESSORI zariadení;
  • zvažujú vlastné podnikateľské aktivity v tejto oblasti;
  • chcú robiť MONTESSORI aktivity doma s deťmi.

Kurz prebieha priamo v reálnom MONTESSORI prostredí s reálnymi aktivitami.

Aktivity, z každej  oblasti Vám budú nielen teoreticky vysvetlené, ale aj prakticky predvedené profesionálmi, ktorí sa MONTESSORI výchove a vzdelávaniu detí venujú denne. Každú aktivitu si budete môcť zapísať, nakresliť, poznačiť, prakticky vyskúšať a to všetko priamo v pripravenom MONTESSORI prostredí.

V prípade záujmu Vám priamo počas konania kurzu poskytneme praktické skúsenosti s danými materiálmi, odporúčaniami a spätnou väzbou na kvalitu daného materiálu.

Kurz je bez účasti detí.

Každý kurz je rozdelený na časti. Časť = 1 deň (6 hodín vrátane prestávok)

9:00 – 15:00

Kurz 1 : Úvod do MONTESSORI pedagogiky

Kurz 2: Cvičenia každodenného života alebo Praktický život, časť 1, 2

Kurz 3. Zmyslové cvičenia, alebo Zmyslová výchova

Kurz 4. Matematika, časť 1, 2, 3 

Kurz 5. Jazykové cvičenia

Kurz 6. Kozmické cvičenia, časť

Kurz 7. Príbeh stvorenia – úplne prvý príbeh.

Špeciálne kurzy

Popri štandardnom, celoročnom, certifikovanom kurze, ktorý pripravuje nových pedagógov na prácu s montessori materiálom v montessori prostredí, sme pripravili aj špeciálne kurzy orientované hlavne na homeschooling / domškolákov / domáce vzdelávanie.

Tieto kurzy sú určené predovšetkým pre mamičky a oteckov (a iných príslušníkov rodiny), ktorí sa rozhodli svoje deti vzdelávať doma a zároveň hľadajú alternatívne pomôcky a metódy a aktivity, ktoré by im tento proces uľahčili.

Kurz zastrešuje vždy jednu obsahovú tému a pokrýva obdobie 6 až 10 rokov, teda prvý stupeň základnej školy.

Zmena obsahu a rozsahu vyhradená.