Pre koho

Kurzy zastrešujú výchovu detí od 3 do 9 rokov a pokrývajú väčšinu obsahu prvého stupňa základnej školy. Sú obzvlášť vhodné pre tých, ktorí sa chcú, alebo sa už venujú domácemu vzdelávaniu, a/alebo vzdelávaniu detí s hendikepom v domácom prostredí, alebo školskom zariadení.

Kurzy sú určené všetkým, ktorí sa chcú MONTESSORI výchove:

  • venovať profesionálne;
  • zamestnať sa  priamo v MONTESSORI zariadení;
  • zvažujú vlastné podnikateľské aktivity v tejto oblasti;
  • venujú/plánujú sa venovať home schoolingu;
  • chcú robiť predškolské a školské MONTESSORI aktivity doma s deťmi.

Kurz prebieha priamo v reálnom MONTESSORI prostredí s reálnymi aktivitami.

Aktivity, z každej  oblasti Vám budú nielen teoreticky vysvetlené, ale aj prakticky predvedené profesionálmi, ktorí sa MONTESSORI výchove a vzdelávaniu detí venujú denne. Každú aktivitu si budete môcť zapísať, nakresliť, poznačiť, prakticky vyskúšať a to všetko priamo v pripravenom MONTESSORI prostredí.

V prípade záujmu Vám priamo počas konania kurzu poskytneme praktické skúsenosti s danými materiálmi, odporúčaniami a spätnou väzbou na kvalitu daného materiálu.

Kurz je bez účasti detí.

8:00 – 14:00

Kurz 1 : Úvod do MONTESSORI pedagogiky

Kurz 2: Cvičenia každodenného života alebo Praktický život, časť 1, 2

Kurz 3. Zmyslové cvičenia, alebo Zmyslová výchova

Kurz 4. Matematika, časť 1, 2, 3 

Kurz 5. Jazykové cvičenia

Kurz 6. Kozmické cvičenia

Kurz 7. Príbehy stvorenia