Úvod do Montessori

Oboznámite sa s MONTESSORI koncepciou, pedagogikou, myšlienkami, históriou. Dozviete sa zaujímavosti zo života Marie Montessori a vysvetlíme Vám jej postoje, postupy a vedeckú prácu. Priblížime Vám koncepciu kurzov s jednoduchými príkladmi z každej oblasti.

Dozviete sa viac o MONTESSORI a o tom, ako sa často interpretuje a ako to reálne je. Priblížime vám postoje Marie Montessori v otázkach Odmien a Trestov. Priamo v MONTESSORI prostredí vám priblížime prezentácie aktivít, hodnotenie dieťaťa, didaktický rad aktivít a jeho pretavenie do individuálneho plánu dieťaťa, rešpektujúc jeho vývinové fázy.

Teoretické poznatky sú poprepájané individuálnymi aj skupinovými úlohami, praktickými ukážkami a na vlastnej koži si skúsite aké to je:

  • aktivitu prezentovať dieťaťu;
  • aktivitu vykonávať ako dieťa;
  • pozorovať a sledovať pri aktivite dieťa – robiť si poznámky;
  • hodnotiť predvedenie aktivity pedagógom;
  • vyhodnotiť chyby aktivity a vyvarovať sa im v budúcnosti.