Letný tábor

2021

2020

V lete 2020 sme pripravili pre školopovinné deti, ktoré vedia už čítať a písať, letný tábor. Denný program je živým mixom hravej angličtiny, kreatívnej tvorby, pobytu vonku, pohybovej aktivity a aktívneho oddychu.

V prostredí rodinného domu na deti čaká každý deň nová téma z anglického jazyka, prispôsobená veku a štruktúre detí, s podporou montessori aktivít pre hlbší zážitok z “učenia”. Deti sa učia špeciálnou formou, aby nemali pocit vyučovania v škole.

Každý tábor má pevnú štruktúru a agendu. Súčasťou tábora sú anglicky znejúce prezývky, ktoré si deti zvolia a používajú počas celého pobytu, táborová anglická hymna, naše malé, domáce “kino” pre potreby aktívneho relaxu, miestnosť pre oddych, herňa so spoločenskými hrami a hlavná pracovná miestnosť pre kreatívne výtvory, montessori aktivity a angličtinu.

Počas dňa majú deti zabezpečený pitný režim, desiatu, obed a olovrant s dostatkom ovocia a zeleniny.

Pobyt vonku je vždy doplnený vychádzkou, alebo výletom do blízkeho okolia.

https://www.facebook.com/T%C3%A1bory-Montessori-Senec-112322770566283