Jazykové cvičenia

Jazykové cvičenia sú základom komunikácie a dorozumievania sa, tvorenia vzťahov a porozumenia. 
Na kurze sa oboznámite s 25 materiálmi pre rozvoj rozprávania, písania a čítania. Zopakujeme si čo všetko a kde všade sú Jazykové cvičenia, kedy dozrieva oko, ale aj to prečo deti neučíme čítať a aký je rozdiel medzi čítaním “zmyslu rozumejúcim” a “zmyslu chápajúcim”. 

Spoločne sa budeme sústrediť na objavovanie a obohacovanie slovnej zásoby v predškolskom zariadení a porovnáme si to so školou.

Popíšeme si spôsob konverzácie “dieťa – dospelý”.

Jazykové cvičenia, Rozprávanie, Písanie, Čítanie:

napr. pohyblivá abeceda, lokalizácia hlásky, kovové vkladacie tvary, ružové a modré škatule na prvé čítanie, obrázkové a slovné kartičky, fonogramy…