Podmienky kurzov

Prihlásenie:

Platobné informácie zasielame mailom po nahlásení. Podmienkou účasti na kurze je uhradenie zálohy vo výške minimálne 15€,  najmenej 3 dni pred  konaním kurzu.

V prípade zaplatenia zálohy, je možný doplatok na mieste v termíne konania kurzu.

Kurz odporúčame absolvovať ako celok.

Na mieste pre Vás zabezpečíme pitný režim (káva, čaj, voda) a malé občerstvenie.Kurzy je bez účasti detí.

Podmienky Certifikácie:

  • účasť na všetkých tematických celkoch
  • vypracovanie metodiky
  • odovzdanie metodiky
  • schválenie metodiky

Certifikácia nie je podmienkou účasti kurzu.

V prípade záujmu, je možné vydať aj potvrdenie o účasti v rozsahu absolvovaných hodín bez vypracovania metodiky.