Starostlivosť o dieťa

Základná cena: 440 € na mesiac

V cene je zahrnutá:

  • Celodenná starostlivosť od 7:00 – 17:00
  • Strava (desiata, obed, olovrant, pitný režim)

V prípade dlhotrvajúcej neprítomnosti sa za piaty a každý ďalší pracovný deň vracia príspevok 11 €/deň.

Poskytujeme len pravidelnú, celodennú starostlivosť, alebo po vzájomnej dohode starostlivosť založenú na pravidelnej báze, ktorá pre dieťa dokáže byť motivujúca a inšpirujúca a zároveň umožní transfer výchovy a vzdelávania Montessori.

Prečo Montessori Senec?

VY & MY

Lebo VY hľadáte alternatívny spôsob výchovy a vzdelávania a požadujete individuálny a rešpektujúci prístup k dieťaťu.
Lebo MY pracujeme na princípoch MONTESSORI pedagogiky a nekombinujeme iné metódy a postupy.

Čo u nás nájdete?

Deti u nás nájdu starostlivo pripravené prostredie v priestoroch rodinného domu so záhradou.

Ako pracujeme?

Deti sú vedené v duchu vzdelávania Marie Montessori, s dôrazom na individualitu dieťaťa.
Deti nekarháme, nechválime, nehodnotíme klasickým spôsobom, kedy má dieťa v určitom veku ovládať určité činnosti.

Dieťaťu vedieme evidenciu jeho personálneho rastu a pristupujeme k nemu individuálne.
Deti u nás nemajú k dispozícii klasické hračky (Lego, Barbie, detské kuchynky…)
Deti sú vedené k samostatnosti, zodpovednosti, ochote počúvať, učiť sa, vzdelávať sa, rešpektovať a byť rešpektovaný; motivujúcim prístupom Marie Montessori s využitím MONTESSORI pomôcok a aktivít (praktický život, zmyslová výchova, jazyk, matematika, geometria, geografia, biológia…)

Individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Vždy a za každých okolností.

Rozvíjame zmysly, predstavivosť a precvičujeme motoriku.

Učíme sa spoznávať svet, naše okolie a knihy, v ktorých je ukrytá múdrosť.

Radi sa hráme.

Karneval je naša TOPka.

Veľa sa hráme vonku na čerstvom vzduchu.

Ak nie sme na dvore chodíme na vychádzky.

Učíme sa čo je väčšie, menšie, alebo čo sa rovná.

A keď príde správny čas, máme spoločné aktivity aj s matematikou a napríklad hrou na bankára.

Naše materiály spolu ladia a vytvárajú symbiózu.

Podľa individuálnych  súhlasov, deťom zabezpečujeme hodiny Výtvarnej výchovy, Gymnastiky a Plávania.