Starostlivosť o dieťa

Základná cena: 400€ na mesiac

V cene je zahrnutá:

  • Celodenná starostlivosť od 7:00 – 17:00
  • Strava (desiata, obed, olovrant, pitný režim)

V cene nie je zahrnutá:

  • Starostlivosť mimo otváracích hodín.
  • Každá začatá pol hodina (je spoplatnená sumou 2,50€)

V prípade dlhotrvajúcej neprítomnosti sa za piaty a každý ďalší pracovný deň vracia príspevok 11 €/deň.

Poskytujeme len pravidelnú, celodennú starostlivosť, alebo po vzájomnej dohode starostlivosť založenú na pravidelnej báze, ktorá pre dieťa dokáže byť motivujúca a inšpirujúca a zároveň umožní transfer výchovy a vzdelávania Montessori.

Prečo Montessori Senec?

Lebo VY hľadáte alternatívny spôsob výchovy a vzdelávania a požadujete individuálny a rešpektujúci prístup k dieťaťu.
Lebo MY pracujeme na princípoch MONTESSORI pedagogiky a nekombinujeme iné metódy a postupy.

Čo u nás nájdete?

Deti u nás nájdu starostlivo pripravené prostredie v priestoroch rodinného domu so záhradou.
Rodičia majú k dispozícii parkovacie miesta priamo pred domom.

Ako pracujeme?

Deti sú vedené v duchu vzdelávania Marie Montessori, s dôrazom na individualitu dieťaťa.
Deti nekarháme, nechválime, nehodnotíme klasickým spôsobom, kedy má dieťa v určitom veku ovládať určité činnosti.

Dieťaťu vedieme evidenciu jeho personálneho rastu a pristupujeme k nemu individuálne.
Deti u nás nemajú k dispozícii klasické hračky (Lego, Barbie, detské kuchynky…)
Deti sú vedené k samostatnosti, zodpovednosti, ochote počúvať, učiť sa, vzdelávať sa, rešpektovať a byť rešpektovaný; motivujúcim prístupom Marie Montessori s využitím MONTESSORI pomôcok a aktivít (praktický život, zmyslová výchova, jazyk, matematika, geometria, geografia, biológia…)

Čo poskytujeme navyše?

Podľa individuálnych  súhlasov, deťom zabezpečujeme hodiny Anglického jazyka, Výtvarnej výchovy, Gymnastiky a Plávania.

Naše články: Prečo Koberček? Prečo Adaptačný proces?