Kozmické cvičenia

Kozmické cvičenia sú určené pre tzv “pripravené deti”a využívajú ich zmysly a logiku pre predstavivosť. Naučíte sa deťom ukázať vzájomné interakcie ľudstva a sveta.

Kozmické cvičenia  ukazujú deťom adaptáciu medzi fyzikálnym a sociálnym prostredím.

Kozmos, Život, Príroda, Človek.

Na kurze sa oboznámite s 52 materiálmi pre rozvoj logiky a predstavivosti.napr. botanická komoda, životné cykly zvierat, pokusy, glóbus voda a pevnina, mapa svetadielov…