Zmyslové cvičenia

Zmyslové cvičenia pomáhajú dieťaťu v jeho psychickom vývine, sprostredkúvajú mu informácie z jeho najbližšieho okolia a pomáhajú nadväzovať prvé kontakty.
Zmyslové cvičenia neobsahujú metodickú nadväznosť s ostatnými cvičeniami MONTESSORI pedagogiky. 
Vysvetlíme si aký je rozdiel medzi Zmyslovými cvičeniami a napríklad Jazykovými cvičeniami, alebo Matematikou. 
Dozviete sa viac o “inšpirátoroch” Marie Montessori – Jean Marc Gaspard Itard a Edouard Seguina. A nezabudneme ani na Viktora.
A v neposlednom rade sa naučíme Rečovú lekciu a jej variácie.
Na kurze sme pre Vás pripravili 14 aktivít Zmyslových cvičení, s ktorými sa naučíte pracovať a zoznam možných alternatív a inšpirácií.
Zmyslové cvičenia:
Sluch, Zrak, Hmat, Čuch, Chuť, Rečová lekcia:
napr. zvukové dózy, farebné tabuľky, stereognostické vrecúško…