Certifikovaný kurz 7

Cena kurzu: 630 € / kurz, alebo 70 € / víkend

Úvod do MONTESSORI pedagogiky – 23.9.2023 -24.9.2023

Praktický život – časť 1 – 28.10.2023 -29.10.2023

Praktický život – časť 2 – 11.11.2023 – 12.11.2023

Zmyslová výchova – 16.12.2023 – 17.12.2023

Geometria – 6.1.2024 – 7.1.2024

Kozmické cvičenia – 24.2.2024 – 25.2.2024

Jazykové cvičenia – 9.3.2024 – 10.3.2024

Matematika – časť 1 – 100 20.4.2024 – 21.4.2024

Matematika – časť 2 – 18.5.2024 – 19.5.2024

Praktická skúška v reálnom prostredí