Certifikovaný kurz 6

Cena kurzu: 630 € / kurz, alebo 70 € / víkend

Úvod do MONTESSORI pedagogiky – december 2022

Praktický život – časť 1 – január 2023

Praktický život – časť 2 – február 2023

Zmyslová výchova – február 2023

Geometria – marec 2023

Matematika – časť 1 počítanie do 100 – apríl 2023

Matematika – časť 2

Jazykové cvičenia

Kozmické cvičenia

Príbeh stvorenia

Praktická skúška v reálnom prostredí.