Príbehy stvorenia

Záverečný kurz je venovaný najzákladnejším otázkam existencie vesmíru, života a ľudstva. Nevtieravou, nábožensky neutrálnou formou si vysvetlíme existenciu Boha, jeho sily, jeho vnímania, jeho vplyvu na fungovanie vesmíru a života okolo nás. Na praktických ukážkach sa naučíme ako deťom vysvetliť základné princípy fungovania sveta. Naučíme sa ako komunikovať deťom trvanie života a vývoj života na našej planéte. Nevtieravou formou, si ukážeme možnosť ako spojiť vieru a Darwina dokopy tak, aby sa nepotláčal princíp fungovania vesmíru.

Boh nemá ruky – Príbeh stvorenia sveta, je tým najkrajším príbehom, ktorý dokáže dieťaťu vysvetliť základné princípy fungovania sveta tak. je určený deťom okolo šiesteho roku veku a štandardne tvorí úvod pri nástupe dieťaťa do školy.

Príbeh stvorenia života pútavo vysvetľuje deťom základné princípy Darwinovej teórie a sprevádza ho hravou formou od jednobunkových organizmov až po súčasného človek.

Súčasťou Príbehu stvorenia sú aj ukážky skamenelín a rôznych častí vyhynutých aj súčasných organizmov.