Podmienky Certifikácie

 Certifikácia v sebe zahŕňa:
  • účasť na všetkých tématických celkoch
  • vypracovanie metodiky
  • odovzdanie metodiky
  • schválenie metodiky

Certifikácia nie je podmienkou účasti kurzu.

V prípade záujmu, je možné vydať aj potvrdenie o účasti v rozsahu absolvovaných hodín bez vypracovania metodiky.