Certifikovaný kurz 5

Cena kurzu: 630 € / kurz, alebo 70 € / víkend

jún 2021 Úvod do MONTESSORI pedagogiky

júl 2021  Praktický život – časť 1

august 2021 Praktický život – časť 2

Zmyslová výchova

Geometria

Matematika – časť 1 počítanie do 100

Matematika – časť 2

Jazykové cvičenia

Kozmické cvičenia

Príbeh stvorenia

Praktická skúška v reálnom prostredí.