Certifikovaný kurz 4

Cena kurzu: 630 € / kurz, alebo 70 € / víkend

28.09.2019  – 29.09.2019  Úvod do MONTESSORI pedagogiky

09.11.2019 – 10.11.2019  Praktický život – časť 1

30.11.2019 – 01.12.2019 Praktický život – časť 2

18.01.2020 – 19.01.2020 Zmyslová výchova

29.02.2020 – 01.03.2020 Geometria

05.09.2020 – 06.09.2020 Matematika – časť 1 počítanie do 100

10.10.2020 – 11.10.2020 Matematika – časť 2

Jazykové cvičenia

30.10.2021 – 31.10.2021 Kozmické cvičenia

Príbeh stvorenia

Praktická skúška v reálnom prostredí.