Certifikovaný kurz 2019

Cena: 25€/ deň

02.02.2019  – 03.02.2019  Úvod do MONTESSORI pedagogiky

16.03.2019  – 17.03.2019  Praktický život – časť 1

06.04.2019 – 07.04.2019  Praktický život – časť 2

04.05.2019 – 05.05.2019  Zmyslová výchova

8.6.2019 – 9.6.2019 Matematika – časť 1

20.7.2019 – 21.7.2019 Matematika – časť 2

24.8.2019 – 25.8.2019 Matematika – časť 3

21.9.2019. – 22.9.2019  Jazykové cvičenia

12.10.2019 – 13.10.2019  Kozmické cvičenia

9.11.2019 Príbeh stvorenia