Certifikovaný kurz 2019

Cena: 25€/ deň

02.02.2019  – 03.02.2019  Úvod do MONTESSORI pedagogiky

16.03.2019  – 17.03.2019  Praktický život – časť 1

06.04.2019 – 07.04.2019  Praktický život – časť 2

04.05.2019 – 05.05.2019  Zmyslová výchova

8.6.2019 – 9.6.2019 Matematika – časť 1

20.7.2019 – 21.7.2019 Matematika – časť 2

August Matematika – časť 3

September  Jazykové cvičenia

Október  Kozmické cvičenia

November  Príbeh stvorenia